Seguretat i dades

Seguretat e-mail

El servei de seguretat e-mail consta d'un sistema de filtració del correu estructurat en capes de software que analitzen els e-mails de forma independent. En els diferents filtres es troben serveis d'Anti-Virus estructurats en motors de recerca OpenSource i Anti-SPAM que té en compte les llistes negres, les llistes grises i el Teorema de Bayes.

Còpies de seguretat i custòdia

Un dels punts més importants en la consolidació de la informació és garantir la integritat d'aquesta. Avui dia el concepte de Backup ha canviat, ara el més important no és el manteniment de la informació, si no la recuperació d'aquesta.

Antivirus de Sistema

La necessitat de tenir tots els equips de la xarxa protegits, és vital, tant per l'empresa com per a l'equip encarregat de la informàtica de l'empresa. Els virus tenen l'habilitat de propagar-se amb molta rapidesa si no hi ha un sistema pro-actiu per darrera que els aturi i els elimini. En aquest cas, CSI Tecnologia ha decidit escollir Sophos Enterprise Console, que permet administrar tots els antivirus client dels equips administradors des de un sol punt de gestió: la Consola de Sophos.

Gestió del contingut Web

Aquest servei permet augmentar la productivitat dels treballadors i la seguretat dins la navegació a partir de filtres de continguts web. D'aquesta manera es poden permetre o denegar tipus de continguts segons els criteris del client, i també, mitjançant estadístiques periòdiques que es faciliten als responsables de l'empresa es pot veure l'ús que es fa d'Internet.