Comunicaciones

Accessos segurs per a l'administració

Clients SSL-VPN software per a la posta en producció i manteniment de serveis allotjats amb polítiques de seguretat personalitzades.

Accelerador de comunicacions

Acceleradors basats en Citrix Repeater, que és una solució d'optimització per a oficines externes que accelera l'entrega d'aplicacions a usuaris distribuïts a tot el món, redueix notablement els costos d'ample de banda i simplifica la infraestructura de les oficines.

Alta Disponibilitat de Comunicacions

Donada l'alta dependència de les comunicacions i els serveis, és necessari poder oferir un alt rendiment i disponibilitat de les comunicacions, no tan sols al Datacenter si no també a les oficines externes dels nostres clients.

Internet

El servei de navegació a Internet , es fa dins del propi Buró, de manera que els recursos de comunicacions són els que estan al Datacenter, i aquests són molt superiors a les comunicacions que normalment hi ha d´origen. A més a més, existeix un alt nivell de seguretat i es gestionen serveis de forma centralitzada com per exemple, la gestió de continguts web.

Xarxes corporatives (MPLS/VPN)

A partir de xarxes MPLS (“Multiprotocol Label Switching”) i xarxes privades virtuals (VPN), es pot crear un enllaç segur entre les oficines i el lloc on es troben hostatjats els serveis corporatius (dades, aplicacions, correu, escriptoris Citrix,....). D´aquesta manera la informació sempre viatge protegida i amb polítiques d'accés segur. Les comunicacions es monitoritzen de forma continuada.

Balancejadors de tràfic

Basats en clúster de Citrix NetScaler per assegurar l´alta disponibilitat. Amb aquest servei es realitza una entrega d´aplicacions web que accelera el rendiment, proporciona administració de trànsit de nivells  4 a 7, ofereix un servidor de seguretat d´aplicació integrat, i allibera de càrregues als servidors per garantir la disponibilitat de les aplicacions, major seguretat i una reducció significativa dels costos.

Monitorització i alertes

Tenim potents sistemes de monitorització i alertes de tots els equips i serveis crítics, així com eines de diagnòstic i anàlisi en temps real. Monitorització de tràfic, latències, estats i successos de servidor, sistemes i aplicacions.

D'aquesta manera, CSI Tecnologia pot actuar pro-activament davant de qualsevol problema i adaptar-nos a noves necessitats davant de qualsevol alerta, per exemple: càrregues de CPU i RAM altes, serveis i processos aturats, temps de resposta per damunt del normal o discs durs al límit de la seva capacitat.