Integració d' Office Communications Server 2007

El client Grupo Áreas S.A. té sedes, oficines y departaments distribuïts geogràficament entre diferents països d'Europa i Amèrica, i existeix la necessitat de comunicar-se i enviar informació entre treballadors d'aquestes localitzacions.El canal més habitual per aquest tipus de traspàs d’informació es el correu, però es un mètode asíncron que no garanteix que el destinatari respongui immediatament, o la trucada telefònica, però quan es tracta entre centres a diferents països, el cost de les trucades pot suposar una gran despesa.

Davant d’aquests requisits CSI Tecnologia va oferir la solució d’implantar un sistema de comunicació instantània que estigués disponible per tots els treballadors de l’empresa. El servei escollit per aquesta solució es Microsoft Office Communications Server 2007 (OCS 2007) a causa de la seva facilitat d’integració amb Active Directory i el sistema de correu electrònic, Microsoft Exchange 2007

Tots els treballadors disposen d’una eina que els permet no només realitzar comunicacions de missatgeria instantània entre un o més companys, també els hi permet  conèixer l’estat de presencia d’un company, si es troba disponible davant del seu ordinador o si està ausent i per tant no podrà respondre immediatament.

Entre d’altres funcionalitats de l’OCS, s’ha implementat la integració amb el servei de Blackberry de forma que tots els usuaris que disposen d’un terminal Blackberry, poden disposar d’una sessió de Communicator al seu telèfon i poder tenir accés a totes les funcionalitats d’OCS al seu dispositiu mòbil.

També s’han integrat els servidors d’Office Communications Server 2007 amb la centraleta de VoIP Asterisk de Grupo Áreas, mitjançant el mòdul de Microsoft OCS Mediation Server.

Característiques tècniques:

  • Missatgeria Instantània entre dos o més treballadors
  • Control de presencia avançat
  • Possibilitat d'enviar fitxers
  • Àudio-Conferència
  • Integració amb centraleta VoIP d'Asterisk
  • Integració amb el servei de BlackBerry