Seguretat e-mail

El servei de seguretat e-mail consta d'un sistema de filtració del correu estructurat en capes de software que analitzen els e-mails de forma independent. En els diferents filtres es troben serveis d'Anti-Virus estructurats en motors de recerca OpenSource i Anti-SPAM que té en compte les llistes negres, les llistes grises i el Teorema de Bayes.

Un dels principals inconvenients de l'SPAM es troba en la seguretat, ja que els correus no desitjats solen incorporar virus, trojans, atacs de phising, data mining, etc... Per tant és imprescindible filtrar aquest tipus d'e-mails.

També el correu no desitjat afecta a la productivitat diària dels treballadors, ja que si no s'aplica cap filtre el volum d'spam pot arrivar a igualar o fins i tot superar la quantitat d'e-mails vàlids.

Característiques principals:

  • Anti-Spam
  • Anti-Virus
  • Sincronització amb RBLs
  • Adaptable a qualsevol domini