Monitorització i alertes

Tenim potents sistemes de monitorització i alertes de tots els equips i serveis crítics, així com eines de diagnòstic i anàlisi en temps real. Monitorització de tràfic, latències, estats i successos de servidor, sistemes i aplicacions.

D'aquesta manera, CSI Tecnologia pot actuar pro-activament davant de qualsevol problema i adaptar-nos a noves necessitats davant de qualsevol alerta, per exemple: càrregues de CPU i RAM altes, serveis i processos aturats, temps de resposta per damunt del normal o discs durs al límit de la seva capacitat.

“La monitorització proporciona una gran versatilitat per a consultar pràcticament qualsevol paràmetre d'interés d'un sistema"

Nagios és un sistema de monitorització de xarxes àmpliament utilitzat, que controla els equips i serveis que s'especifiquin, alertant quan el comportament dels mateixos no és el desitjat. Es tracta d'un software que proporciona una gran versatilitat per a consultar pràcticament qualsevol paràmetre d'interès d'un sistema, i genera alertes, que poden ser rebudes pels responsables corresponents mitjançant (entre d'altres ) correu electrònic i SMS, quan els paràmetres excedeixen dels marges definits per l'administrador del sistema.

Característiques principals:

  • Monitorització de serveis de xarxa: SMTP, POP3, HTTP, SNMP, etc.
  • Monitorització dels recursos de sistemes hardware: càrrega del processador, ús dels discos, memòria, estat dels ports, etc.
  • Independència de sistemes operatius, possibilitat de monitorització remot mitjançant túnels SSL xifrats o SSH.
  • Possibilitat de programar plugins específics per a nous sistemes.