Suport accessibilitat

A dia d´avui tenir la capacitat de treballar des de qualsevol lloc és una cosa imprescindible per als usuaris. CSI Tecnologia dóna el suport necessari per accedir a la informació corporativa des de qualsevol ubicació, a qualsevol hora i des de qualsevol dispositiu.

Gràcies a la virtualització i centralització dels llocs de treball, és possible treballar des d'Internet amb el mateix escriptori i informació amb la qual es treballa diàriament des de dins de l'oficina. Quan es parla de donar la possibilitat als empleats de treballar des de fora de l'oficina sorgeix una lògica preocupació per la seguretat de les dades empresarials davant una pèrdua o robatori d'un portàtil. Gràcies a la centralització i securización de totes les dades i entorns de treball en el Datacenter podem eliminar aquesta preocupació ja que l'equip portàtil de l'usuari no conté cap dada ni software corporatiu. Per garantir la seguretat cal canviar el concepte que les dades no han de moure's juntament amb la persona, les dades es mantenen en el Datacenter i és la persona la que accedeix a aquestes dades remotament d'una forma segura.

Les tecnologies de Citrix XenApp i XenDesktop permeten accedir a l'escriptori virtual des de dispositius mòbils com Tablet PC's que suportin sistemes operatius Android i iOS (iPad, iPhone, Samsung Galaxy Tab...).