Emmagatzematge de dades

El principal servei d'elBuró s'ofereix amb la informació. La principal preocupació en relació a les dades del Buró és garantir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de la informació, perquè ningú pugui accedir i/o modificar la informació dels treballadors i , en canvi, estigui sempre accessible per a ells.

La confidencialitat i la integrat de les dades es garanteix mitjançant la combinació de directives i permisos de seguretat amb el servei d’encriptació de disc BitLocker proporcionat per Windows, que permet xifrar tota la informació dels usuaris per a que només els propietaris de les dades o les persones autoritzades, puguin accedir a aquesta informació.

La Disponibilitat de la informació es una de les principals característiques d’elBuró, ja que no només des del lloc de treball habitual, sino també des de qualsevol ubicació i mitjançant els serveis de mobilitat, tant la informació com els programes estaran sempre accessibles al treballador.

Els nostres sistemes d’emmagatzematge d’alt rendiment, o Storage Area Network (SAN), es basen en la tecnologia  FibreChannel. El nostre sistema es heterogeni i ens permet treballar amb el fabricant de hardware que proporcioni majors prestacions i seguretat al servei d’emmagatzematge per a poder garantir la Disponibilitat de la informació