Accés des de xarxes no corporatives (RSA)

Per  garantir la privacitat i seguretat per treballar amb elBuró des de xarxes no corporatives, l’accés es realitza mitjançant autenticació forta i les comunicacions van xifrades amb el protocol SSL i els protocols de Citrix.

La autenticació forta es realitza mitjançant el software RSA SecureID que, en un dispositiu One Time Password o token (ja sigui un clauer, un móvil o un equip portátil) genera una contrasenya dinámica amb un temps de vida de 60 segons. La combinació del token, amb un PIN (Personal Identification Numer), conjuntament amb l’usuari i contrasenya del treballador composa la autentificació forta.

L’encriptació de les comunicacions es realitza amb SSL, que xifra tot el tràfic desde l’autentificació,  l’establiment de comunicación i l’ús habitual. La tecnología Citrix Access Gateway.